دوری از عشق

بسوزد پدر سربازی که سوزاند جگرم را                            دوست دخترم مادر شدو من هنوز سربازم                                                                                                                                                                                        تقدیم به همه ی ... ادامه مطلب
/ 46 نظر / 65 بازدید
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
11 پست
خرداد 88
4 پست